اگر گوگل نقطه مقابل اپل است، پس آیا اریک اشمیت…

برای کسانی که هنوز استراتژی گوگل را در زمینه موبایل درک نکرده اند، اریک اشمیت مقایسه جالبی را ارائه کرده است : “گوگل نقطه مقابل اپل است!” حالا با توجه به اینکه اشمیت در مصاحبه ای گفته است که “استراتژی اصلی اپل بسته بودن است!” پس یا این قیاس منطقی می توان نتیجه گرفت که استراتژی گوگل باز بودن است!

اشمیت می گوید: “با مدل تجاری اپل – که من به عنوان عضو پیشین هیات مدیره آن می دانم بسیار هم عالی جواب می دهد- شما باید از ابزار توسعه آنها استفاده کنید، از پلتفرم آنها، و نرم افزار آنها استفاده کنید، وقتی برنامه ای می نویسید و آنرا ارائه می دهید، آنها باید تاییدش کنند، و شما باید از شبکه پخش آنها نرم افزارتان را پخش کنید. این استراتژی باز نیست… اما برعکس این استراتژی، گوگل است.”

این مدل تجاری ای است که گوگل معرفی می کند. اما واقعا گوگل در زمینه ها و محصولاتی باز عمل می کند که پول زیادی برایش به ارمغان نمی آورد. پس می بینید که استراتژی گوگل از این دید هم کاملا برعکس اپل است، چون استراتژی اپل درآمد بسیار بالایی را تضمین می کند!

دیدید؟ همانطور که اشمیت می گوید، این “باز بودن” با مقایسه بسیار راحت تر درک می شود.