اگه خواستی کاره ای بشی گوش کن

خواستی قاتل بشی همه رو بکش، چون اگه یه نفرم زنده بگذاری می آد و انتقام بقیه رو ازت می گیره… اگه خواستی عاشق بشی، صبر کن تا خود طرف اینو بفهمه چون اگه تو بهش بگی بهت می گه لوس احمق نفهم… اگه خواستی پولدار بشی حتما از راه خلاف وارد نشو چون اینجوری هیچ چی بهت نمیدن… اگه خواستی دوست مخالف پیدا کنی یه کم خوشتیپ باش، یه کم خرج کن یه کم خر شو!!! !!!… و بالاخره اگه خواستی علاف بشی یه بار دیگه از اول بخون