ایران نهمین واژه پرمخاطب گوگل

پرونده هسته‌ای عامل جستجوی لغت ایران


 


واژه “ایران” در طبقه بندی Google Zeitgeist 2007 توانست از بین ۱۰ واژه و اصطلاحی که در ۱۲ ماه گذشته بیشترین جستجو را روی گوگل داشته اند، رتبه نهم را به خود اختصاص دهد.


به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل  بزرگترین موتور جستجوی دنیا امسال نیز همانند سالهای گذشته به طبقه بندی واژگان و اصطلاحاتی پرداخته است که کاربران این جستجوگر در ۱۲ ماه گذشته بیشترین جستجو را با این واژگان داشته اند.


 


گوگل

براساس گزارش سایت Google Zeitgeist 2007 ، در این طبقه بندی واژه “ایران” توانست رتبه نهم را در میان بیشترین جستجوهای گوگل به خود اختصاص دهد. به خصوص بیشترین تعداد جستجوی واژه ایران در هفته های اخیر و در پی انتشار گزارش “سیا” درباره پرونده هسته ای ایران و دروغ بوش در مورد خطرناک بودن فعالیتهای هسته ای ایران به ثبت رسیده است.