ایران و بوسنی با هم بازی خواهند کرد
مدیر تیم ملى فوتبال بوسنى و هرزگوین از برگزارى بازى دوستانه تیم هاى ملى بوسنى و ایران در تهران خبر داد .


روزنامه دنونى آواز چاپ سارایوو به نقل از احمد پاشالیچ افزود : همه چیز درباره بازى با ایران مشخص شده است و هیچ مانعى براى برگزارى این رقابت دوستانه وجود ندارد.وى افزود: مسئله اصلى در مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران , سود مالى حاصله از این بازى بود که در مذاکره با آنها این مسئله حل شد.این درحالیست که پیش از این روزنامه اوسلوبوجنیه چاپ سارایوو به نقل از سخنگوى فدراسیون فوتبال بوسنى نوشته بود : برگزارى بازى دوستانه تیم بوسنى با کره جنوبى پنجم خرداد در سئول حتمى است اما هنوز معلوم نیست که تیم ملى بوسنى دهم تا پانزدهم خرداد بازى دیگر خواهد داشت .