ایران یا آمریکا؛ کدامیک فینالیست می‌‌شوند؟

ایران یا آمریکا؛ کدامیک فینالیست می‌‌شوند؟

ورزش > کشتی و رزمی – همشهری آنلاین:
تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی کشتی آزاد ایران از ساعت ۲۳:۳۰ امشب (یکشنبه ۲۳ خرداد) به مصاف آمریکا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود تا فینالیست جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی کشتی آزاد مشخص شود.

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از ایسنا، ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌‌های جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی کشتی آزاد در لس‌آنجلس آمریکا آغاز شد که در گروه اول مسابقات روسیه صاحب دو پیروزی شد و به احتمال فراوان فینالیست می‌‌‌‌‌‌‌‌شود ، اما در گروه دوم دو تیم ایران و آمریکا هر کدام صاحب دو برد هستند و ساعت ۲۳:۳۰ امشب یک مصاف حساس و نفس‌گیر خواهند داشت تا دیگر فینالیست‌ این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌‌ها مشخص شود.

ایران بامداد امروز موفق شد با حساب هشت بر صفر هند را از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بردارد و با نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنج بر سه نیز آذربایجان شکست داد.

نتایج کامل دو دور نخست جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی به ترتیب زیر است:

دور اول

روسیه ۴ (برنده) – گرجستان ۴

مغولستان ۶ – ترکیه ۲

دور دوم

گرجستان ۷ – ترکیه یک

روسیه ۶ – مغولستان ۲

دور اول

ایران ۵ – آذربایجان ۳

آمریکا ۷ – هند یک

دور دوم

آمریکا ۸ – آذربایجان صفر

ایران ۸ – هند صفر