ایستگاههای شنود مکالمات و تجسس ایران در مرز ترکیه و اسرائیل

رادیو فردا مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری حمله احتمالی آمریکا در مرز ترکیه و اسرائیل ایستگاه های شنود مکالمات و تجسس خریداری شده از روسیه را برپا کرده است.

به گزارش سرویس سیاسی آریا، رادیو فردا در گزارشی ادعا کرد که ایران و سوریه برای پیشگیری حمله احتمالی آمریکا در مرز های سوریه و اسرائیل دو ایستگاه ماهواره ای شنود مکالمات خود را بنا نهاده اند و قرار است سه ایستگاه دیگر نیز بهمین منظور ساخته شود.


این رادیو بیگانه در ادامه گزارش خود می افزاید: در صورت آغاز به کار این ایستگاه های تجسس این ایستگاه های تجسس بیش از یک چهارم مکالمات داخل ترکیه زیر کنترل ایران و سوریه خواهد بود.