اینجا رستوران مرگ است!

رستوران استخوان ها
مشرق: دکور اصلی و مجسمه‌های رستوران “اوئسو” در مکزیک که به معنای “استخوان” است، با عناصر اسکلت و استخوان ساخته شده است.
“ایگناسیو کادنا” (Ignacio Cadena) طراحی جالب و شبح وار این رستوران را بر عهده داشته است. طراحی این بنا شامل هزاران استخوان واقعی و مصنوعی حیوانات، در داخل ساختمانی نونما شده از دهه ۱۹۴۰ می‌شود. این استخوان‌ها شامل جمجمه، فک و ستون فقرات و دیگر اسکلت‌ها می‌شود که به صورت تزئینی در قفسه و تابلوها استفاده شده است. اما هیچ کدام از این استخوان‌ها، استخوان انسان نیستند.

رستوران ترسناکرستوران استخوان هارستوران جمجمه پذیرسالن غذاخوری عجیب غریبساختمان با استخوان مرده