این داعشی قبلاً در استرالیا مانکن بود!

داعشی مانکن مدل استرالیایی

واحد مرکزی خبر: انتشار تصاویر شارکی جاما، یکی از آدم‌کش های استرالیایی داعش در زمانی که مانکن بود، باعث توجه رسانه های بین المللی به وی و وضعیت سیاسی و اجتماعی استرالیا و ادعاهای مقامات این کشور شده است.

داعشی مانکن مدل استرالیایی

با انتشار این تصاویر، این مانکن استرالیایی بیش‌تر از زمانی که لباس و کفش تبلیغ می کرد، مشهور شده، اما به همان اندازه، به حیثیت و اعبتار نهادهای امنیتی و ادعاهای مقامات این کشور لطمه وارد شده است.

به نوشته دیلی میل و ام بی سی، شارکی جاما یک شهروند دورگه استرالیایی است که زمانی با شرکت های تبلیغاتی در بازار پوشاک ملبورن و سیدنی همکاری می‌کرد؛ اما به پیشنهاد یکی از دوستانش در دانشگاه، تصمیم به ترک کشور گرفت و راهی سوریه و سپس فلوجه در عراق شد تا از این به بعد به عنوان یکی از اعضای داعش به جان مردم سوریه و عراق بیفتد.

داعشی مانکن مدل استرالیاییداعشی مانکن مدل استرالیاییداعشی مانکن مدل استرالیایی