این زن شوهرش را با کتک از خانه فراری کرد

در یکی از روستاهای استان “شانلی عورفا” در ترکیه یک مرد ۴۱ ساله از دست کتک های همسرش از خانه فرار کرد .

به گزارش عصر ایران ” مسلم ” مرد ۴۱ ساله ساکن روستایی در استان شانلی عورفا از دست کتک های همسرش ” امینه ” از خانه فرار کرد و به خانه دخترش رفت .

این

مرد از دست همسرش به دادگاه شکایت کرده است اما همسرش امینه با رد ادعای

شکنجه شوهرش می گوید اختلافات آنها امری عادی و متداول بوده و در هر

خانواده ای ممکن است پیش بیاید.

امینه با رد ادعای شوهرش گفت : مسلم را

خانواده اش علیه من کوک می کنند . من او را نزدم . یک روز با ادعای اینکه

می رود تا از بقالی خرید کند از خانه خارج شد و دیگر برنگشت.

امینه

با متهم کردن همسرش به کم ظرفیتی گفت : دعواهای خانوادگی را نباید افشا کرد

. من با شوهرم مشکلی ندارم و در هر خانواده ای ممکن است این مسایل اتفاق

بیفتد . آدم نباید با یک دعوای ساده برود آبروی خودش و همسرش را ببرد .