این کودک ۳۱ انگشت دارد (+ عکس)

پایگاه المنار برگرفته از روزنامه «میرور» انگلیس نوشت: کودکی سه ماه پیش در چین به دنیا آمده است که در دست و پاهایش به جای ۲۰ انگشت، داری ۳۱ انگشت است.

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از شفقنا، این کودک چینی که نامش «هونگ هونگ» است، به دلیل دریافت ژن‌‌های وراثتی از مادرش اینگونه به دنیا آمده است.

این کودک 31 انگشت دارد (+ عکس)

وی در دستانش ۱۵ انگشت و در پاهایش ۱۶ انگشت دارد.

مادر این کودک نیز انگشتان زائدی در دستانش داشت و به نظر می‌‌رسد این کودک ژن‌‌های وراثتی مادرش را دریافت کرده است.

به گفته مادر این کودک که در وضعیت معیشتی دشواری به سر می‌‌برد، برای مداوای فرزندش به ۵۰ هزار پوند نیاز است.