این ۱۲ جمله مکالمات شما را قطع می کنند!

این ۱۲ جمله مکالمات شما را قطع می کنند!

یکی از دلایل اصلی ناتوانی در مکالمات روزمره، استفاده ناآگاهانه از «سدها و موانع ارتباطی» است. به این معنی که استفاده از این پاسخ ها موجب قطع ارتباط و گفت وگو و سد راه ادامه صحبت می شود.
۱۲ سد ارتباطی وجود دارد که نام آن ها را همراه با یک مثال می گوییم تا در زمان استفاده از آنها آگاه باشیم :
۱- انتقاد
مثال: «تو خودت باعث این مشکل شدی ، به خاطر دردسری که گرفتارش هستی نمی توانی دیگران را سرزنش کنی»
۲- نامگذاری
مثال: «تو، مرد بی احساسی هستی»
۳- شخصیت گذاری
مثال: «چون دانشگاه رفتی ، فکر می کنی از من بهتری»
۴- ستایش همراه با ارزیابی
مثال: «تو همیشه دختر خوبی هستی. می دانم که امشب در کارها به من کمک می کنی»
۵- دستور
مثال: «همین الان تکالیفت را انجام بده»
۶- تهدید
مثال: «آن کار را می کنی یا…»
۷- اخلاقی ساختن
مثال: «شما نباید طلاق بگیرید. هیچ فکر کرده اید که جه بلایی بر سر بچه هایتان می آید؟»
۸- پرسش های نامناسب و زیاد
مثال: «کی اتفاق افتاد؟ آیا به خاطر این حادثه متاسفی؟»
۹- نصیحت کردن
مثال: «اگر من به جای تو بودم حتماً با او دعوا می کردم»
۱۰- منحرف سازی
مثال: «فکر می کنی این حادثه خیلی بدی بوده؟! پس بگذار اتفاقی را که برای من افتاد تعریف کنم»
۱۱- بحث منطقی
مثال: « واقع بینانه نگاه کن ، اگه اون ماشین را نخریده بودی می توانستیم قسط خانه را بدهیم»
۱۲- اطمینان آفرینی
مثال: «نگران نباش، عاقبت مسائل با خیر و خوشی تمام می شود.»
این ۱۲ پاسخ احتمال قطع گفت و گو را بالا می برند.گرچه گاهی بعضی افراد این پاسخ ها را با کمترین اثرمنفی و یا حتی بدون هیچ گونه اثری مورد استفاده قرار می دهند.