باتری که با تکان دادن شارژ می‌شود!

باتری با عمر جاودانه پیلو

«پیلو» باتری است که تنها با حرکت جنبشی شارژ می‌شود، عمری جاودانه دارد و در فرانسه ایجاد شده است. این باتری تنها با حرکت جنبشی قادر به تولید برق است؛ اطراف آن یک آهن ربا قرار داد که تولید انرژی می‌کند و کافی است به مدت سه ثانیه تکان داده شود تا دوباره شارژ شود.

در حال حاضر نمی‌توان این باتری را به علت بزرگ بودن آن، برای دستگاهی استفاده کرد؛ اما در آینده قالب آن به AA – ۱.۵V تبدیل می‌شود؛ این باتری یک نمونه اولیه است و ۱۰۰ درصد قابل بازیافت است.

باتری با عمر جاودانه پیلو