بارش ماهی از آسمان استرالیا


ساکنان شهر Lajamanu استرالیا، شاهد بارش صدها ماهی کوچک که بسیاری از آنها زنده نیز بودند از ابرهای بارانی آسمان به روی سرشان شدند.


 


 کارشناسان آب و هوایی در استرالیا معتقدند این ماهی ها در هنگام توفان از آب رودخانه به سمت آسمان مکیده شده و سپس روی این شهر به سمت زمین رها شده اند.


 


مارک کرسماکرس یک هواشناس در موسسه تحقیقات استرالیا بیان کرد که این ماهی ها ممکن است مسافتی بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر را در هوا شناور شده باشند؛ البته بسیاری از آن ها در این انتقال به طور کامل منجمد شده و بعد از مدت زمانی رها میشوند.


 


این سومین باراست که این شهر شاهد بارش باران بوده است؛ قبلا نیز در سالهای ۱۹۷۴ و ۲۰۰۴ این اتفاق در این شهر رخ داده بود.

جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸