بارها از گناهانم توبه کرده و دوباره مرتکب گناه شدم چه کنم تا موفق به‏توبه بشوم؟
جواب :  


  یأس از رحمت خداوند گناهى بزرگ است، مگر خود او نفرموده است: «به آن بندگانم که با عصیان بر نفس خویش اسراف کردند، بگو: هرگز از رحمت خدا ناامید مباشید، البته خدا گناهان را خواهد بخشید که او بسیار آمرزنده و مهربان است.» و پیامبرش فرمود :
التائب من الذنب کمن لا ذنب له‏ ؛ توبه کننده از گناه همانند کسى است که گناهى نکرده است (بحار ، ج ۲ ، ص ۱۵۴) پس چرا از رحمت او مأیوس باشیم؟! به فرموده امام سجاد (ع) در دعاى ابوحمزه : «خدایا آن گاه که به گناهانم مى‏نگرم آه از نهادم بر مى‏آید و جزع و فزع مى‏کنم و آن گاه که به کرم تو مى‏نگرم طمع مى‏کنم».
 
بازآ بازآ هرآنچه هستى بازآ         گر کافر و گبر و بت‏پرستى بازآ
 

 
این درگه ما درگه نومیدى نیست‏         صدبار اگر توبه شکستى بازآ
 
سفارش ما به شما این است که وقتى توبه مى‏کنید، عزم راسخ داشته باشید که دیگر گناه نکنید و گذشته خود را فراموش نمایید.