باریک ترین خانه جهانهمیشه که نباید در مورد آسمانخراش های عظیم الجثه در دبی حرف بزنیم. اگر کمی متفاوت فکر کنیم این ساختمان درست در نقطه مقابل این گونه سازه های معماری قرار می گیرد.


تصویر خودش گویای همه چیز هست. این خانه در آمستردام پایتخت هلند قرار دارد و احتمالا با دیدن آن احساس می کنید که در قصر زندگی می کنید.