بازداشت خبرنگار صداوسیما در ایتالیا

به گزارش خبرآنلاین حمید معصومی نژاد که با گزارش های متفاوت خود در میان خبرنگاران صدا و سیما شناخته می شود توسط پلیس ایتالیا دستگیر شد.

بنا بر خبری که از بحش خبری ۲۱ چهارشنبه شب شبکه اول سیما پخش شد وی به عنوان «خبرنگار آزاد» معرفی شد.

معصومی نژاد که به قول یکی از مجریان ورزشی تلویزیون «خبرنگاری فرصت ساز و نه آفیشی» است گفته می شود کارمند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در رم است و بنا بر خبری که از خبر سراسری شبکه اول پخش شد پس از تهیه یک گزارش از راهپیمایی ضد نژاد پرستی کارگران در رم بازداشت شده است.

در این خبر هیچ اشاره ای به پیگیری های احتمالی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای مشخص شدن وضعیت و آزادی معصومی نژاد که «خبرنگار آزاد» صداو سیما معرفی شد نشده است.

عکس زیر آخرین تصویری است که از معصومی نژاد در گزارش اش از راهپیمایی ضد نژادپرستی ثبت شده و از صداوسیما پخش شد.
 

پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸