بازداشت موقت برای تهیه فیلمهای غیراخلاقی از ۲زن

قضات شعبه ۷۷دادگاه کیفری استان تهران صبح دیروز مردی را که متهم است پس از تعرض به ۲زن ، اقدام به تهیه فیلم با تلفن همراهش می کرده ، بازداشت موقت کردند.
قاضی ساعی ، رئیس شعبه ۷۷دادگاه کیفری استان تهران در گفتگو با ایسنا، با بیان این که این متهم ۲۸تیر امسال در تهران دستگیر شده ، اظهار کرد: معصومه با مراجعه به دادسرا از حسن ۲۶ساله – مکانیک – شکایتی مبنی بر تهیه فیلم غیراخلاقی می کند که با هماهنگی ماموران قراری با متهم گذاشته می شود و او در حالی که داخل گوشی تلفن همراهش آن تصاویر غیراخلاقی از زن شاکی وجود داشته ، دستگیر می شود.
متهم پرونده در دادگاه اظهار کرد، حدود ۲ماه است همسرش را طلاق داده و حدود یک سال با او اختلاف داشته است.
قصد ازدواج با معصومه را داشته که خواستگاری با شغل عالی برای او آمد و او ازدواج کرد.
وی خطاب به قضات گف : من از کرده خود پشیمانم و توبه کرده ام.
با صدور قرار بازداشت موقت متهم این پرونده به زندان قزل حصار منتقل شد.