بازپرس جنایی خبر از دستگیری ۵ متهم به جرم آزار دختر تهرانی داد

۵ متهم که به بهانه حمل مسافر با ربودن یک دختر ۲۲ ساله او را در غرب تهران مورد آزار و اذیت قرار داده اند ، در یک عملیات ضربتی از سوی پلیس آگاهی دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، چند روز پیش دختر جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی با ارائه دادخواستی عنوان کرد وقتی در حوالی میدان شمشیری در انتظار وسیله نقلیه بودم ، یک خودروی پیکان با ۴ سرنشین مقابلم توقف کرد و من نیز به تصور این که خودروی مسافرکش است ، سوار شدم.
چند دقیقه بعد خودرو از مسیر خود منحرف شد و سپس آنها با تهدید چاقو مرا به خانه ای منتقل و پس از آزار و اذیت ، در خیابان رها کردند و متواری شدند. به دنبال این شکایت ، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی دستور قضایی را صادر کرد و ماموران شعبه ۵ پلیس آگاهی تحقیقات گسترده خود را در ارتباط با این پرونده و دستگیری متهمان آغاز کردند. بنا بر این گزارش ، با بررسی و تحقیق از سوی ماموران و چهره نگاری از متهمان در بخش رایانه ای پلیس آگاهی ، ماموران محل رفت و آمد متهمان را به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار دادند و سرانجام موفق به شناسایی ۵ متهم به نامهای سعید ، کورش ، آصف ، محمد و حمید شدند.