بازیکنان بارسلونا در بیمارستان کودکان

نیمار و ماسکرانو در بیمارستان کودکان

ستاره های بارسلونا امروز بعد از تمرینات به یکی از بیمارستان های مخصوص کودکان شهر بارسلونا رفتند و ساعاتی را در کنار کودکان بیمار گذراندند.

علی رغم اینکه بعد از شکست شب گذشته مقابل سوسیداد، ستاره های بارسا چندان سرحال نبودند و اخراج آندونی زوبی زارتا و جدایی پویول هم حاشیه هایی برای آنها ایجاد کرد اما جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه، به همراه نیمار، ماسکرانو، راکیتیچ و منیر الحدادی از چهره هایی بودند که در این برنامه حضور داشتند.

نیمار و ماسکرانو در بیمارستان کودکاننیمار و ماسکرانو در بیمارستان کودکان