بازی با الشعب دیدار تدارکاتی مناسب است/ تعامل بین کادر فنی سپاهان برقرار است


بازی سپاهان مقابل الشعب امارات در خلال تعطیلی رقابتهای لیگ برتر یک دیدار تدارکاتی بسیار مناسب است.

مجید بصیرت مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار” مهر” ضمن بیان این مطلب گفت: درمواقعی که اینگونه تعطیلی ها و وقفه ها درلیگ برتر پیش می آید بهترین راه برای ایجاد انگیزه و افزایش توان روحی و روانی تیم دیدار تدارکاتی مناسب است که این ساله برای سپاهان تحقق یافت و دیدارمقابل الشعب می تواند نه تنها ازلحاظ روحی بلکه ازلحاظ فنی هم درادامه رقابتهای لیگ برترکمک شایانی به سپاهان کند.


مربی سپاهان درادامه گفت: نتایج دو سه دیدار اخیر چندان رضایتبخش نبود اما تلاش سپاهان براین است که درهفت دیدار آینده امتیازات لازم را جهت صعود درجدول رده بندی کسب نماید.


بصیرت تعامل کادرفنی سپاهان با تاوراس سرمربی برزیلی تیم را مناسب و مطلوب ذکرکرد و خاطرنشان ساخت: تمام تلاش کادرفنی این است که دردیدارهای باقیمانده درحدانتظارظاهر شویم.