بازی رایانه ای ایرانی در مقابل بازی رایانه ای آمریکایی/ مسدود کردن تنگه هرمز در مقابل حمله به تاسیسات هسته ای ایران
کانون بازیهای رایانه ای ایران بازی تازه ای تدوین کرده است که موضوع آن مسدود کردن تنگه هرمز در پی انفجار است.


به گزارش سرویس سیاسی آریا، بدنبال ارائه یک بازی رایانه ای آمریکایی در بازار این نوع بازیها که در آن یک گروه از نیروهای ویژه آمریکا ماموریت پیدا می کنند تاسیسات هسته ای ایران را منهدم کنند، کانون بازیهای رایانه ای ایران نیز اقدام به تولید و ارائه بازی تازه ای کرده است که موضوع آن مسدود کردن تنگه هرمز در پی انفجار یک نفتکش آمریکایی است.


در این بازی کاربران بمب ها را در داخل نفتکش آمریکایی کار می گذارند و با انفجار آنها نفتکش را غرق و راه تنگه را مسدود می کنند.


لازم به ذکر است دو پنجم محموله های نفتی جهان از تنگه هرمز عبور می کنند.