بازی ماوس

اگر میتونی بینی این شخص رو لمس کن

سلام دوستان
به این ادرس برین و بینی این شخص رو با موس لمس کنین

http://www.selfcontrolfreak.com/slaan.html