بازی محلی اوشدى ، اوشدى (پَر – پَر )

بازی محلی اوشدى،بازی محلی
بازیکنان دور هم مى‌نشینند و یک نفر را به‌عنوان استاد انتخاب مى‌کنند. استاد از همه مى‌خواهد انگشت سبابه خود را وسط بازى بگذارند. سپس استاد مى‌خواند:

اوشدى اوشدی، قوش اوشدى (پَر، پَر، کلاغ‌پر) و بچه‌‌ها دست خود را بالا مى‌برند.

استاد نام پرنده‌‌ها یا غیر پرنده‌‌ها و اشیاء مختلف را مى‌برد و بچه‌‌ها دست‌‌ها را بالا مى‌برند. کسى که دست خود را در زمانى بالا ببرد که استاد نام شیء یا غیر پرنده‌اى را اعلام مى‌کند، سوخته است و باید از بازى کنار برود .

برگرفته شده از:iranvillage.ir