بازی محلی خرپلیس

بازی محلی خرپلیس,اشنایی با بازی محلی خرپلیس,معرفی بازی خرپلیس,بازی محلی خر پلیس,روش بازی محلی خر پلیس,مراحل بازی محلی خر پلیس,بازی خر پلیس,ایران مطلب

اشنایی با بازی محلی خرپلیس
بازی محلی خرپلیس

ایران مطلب : خر پلیس در اصل یک بازی خنده دار و سرگرم کننده است. روش بازی به این صورت است که در این بازی حداقل باید ۶ نفر حضور داشته باشند تا بازی قابل انجام باشد. در ابتدا با گچ یا ذغال دایره بزرگی روی زمین کشیده میشود. بازیکنان نیز به دو گروه تقسیم شده و پس از قرعه کشی یک گروه به داخل دایره رفته افراد آن دست خود را به دوش هم تیمی ‌های خود گذاشته و به اصطلاح یک حلقه از خران را تشکیل می‌‌دهند، یک نفر هم به عنوان پلیس خرها در مرکز دایره می‌ ‌ایستد، سپس بازی به این صورت شروع می‌ ‌شود که بازیکنان تیم بیرونی به دور دایره چرخیده و در انتظار یک فرصت مناسب می‌ ‌گردند تا بتوانند به اصطلاح سوار یک خر در داخل دایره شوند و در این حین نیز پلیس خرها مراقبت نموده و با زدن ضربه به پای آنان مانع از سوارشدن آن‌ها می‌ ‌شود. اگر پلیس بتواند قبل از سوارشدن آن‌ها بر خرها همگی را از دور بازی خارج کند آن‌ها برنده شده و جای خود را با گروه دوم عوض می‌ کنند. شیرینی بازی در اینجاست که پلیس نتواند مانع سوارشدن به خرها شود و یا آنقدر ناشی باشد که کسی از افراد گروه دوم بتواند از خودش هم سواری بگیرد.

منبع : tebyan.net