بازی محلی لى‌لى ارمنی


در این بازى شکلى هشت خانه شبیه خاج (صلیب) مى‌کشند و به‌همین دلیل است که این بازى را لى‌لى ارمنى مى‌خوانند. پس از خانه‌هاى هفت و هشت، نیم‌دایره‌اى رسم مى‌کنند که آن را جهنم مى‌خوانند.


در این بازى با وجود به کار گیری سنگ براى پرتاب به خانه‌‌ها، سنگ را با پا نمى‌زنند و سنگ در هر خانه‌اى که بى‌افتد از روى آن خانه مى‌پرند. بازى از خانه ٔ اول شروع مى‌شود و در خانه ٔ هشتم پایان مى‌یابد. آخرین مرحله جهنم است که بازیکن باید سعى کند سنگ او به جهنم نیفتد. وقتى او به خانه ٔ هشتم رسید، باید از روى جهنم بپرد. اگر موفق شد از همان جا باید سنگ را دوباره به خانه‌‌ها بى‌اندازد . در صورت موفق شدن برنده ٔ بازى است

منبع: iranvillage.ir


مطلب بالا در دسته‌بندی جالب و خواندنی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۱ April 2016 | 10:46 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.