بازی محلی گاو گوساله

بازی محلی گاو گوساله,بازی محلی قدیمی,بازی محلی گاو و گوساله,روش بازی محلی گاو و گوساله,گل یا پوچ,بازی محلی گل یا پوجچ,مراحل بازی گل یا پوچ,آشنایی با بازی محلی گاو و گوساله,ایران مطلب

بازی محلی قدیمی,بازی محلی گاو و گوساله
بازی محلی گاو گوساله

ایران مطلب : این بازی کمی شبیه به گل یا پوچ بوده و با تعداد نفرات متفاوتی قابل اجراست. بازی بدین صورت است که ابتدا پنج سنگ کوچک متفاوت یا شیء دیگر که هر کدام سنبل گاو، گوساله، فنگل، پنیر و شاه دراز باشد انتخاب می‌ کنند. سنگ یا شیء باید طوری انتخاب شود که رنگ یا شکل ظاهری آن به نامش شباهت داشته باشد تا همه بازیکنان تشخیص دهند. همچنین اندازه آن‌ها باید در حدی باشد که هر کدام به راحتی در مشت بسته جای گیرند. با شروع بازی همه افراد دور هم جمع می‌ شوند و یک نفر رئیس بازی انتخاب می‌ ‌شود. او اشیاء را پشت خود یا در پیراهن و یا کیسه یا هر جایی که افراد دیگر نبینند قایم می‌ کند و به طور تصادفی یکی را در مشت بسته بیرون می‌‌آورد و بصورت سوالی و با لحن شعرگونه از نفر اول می‌ پرسد: «گو، گوسال، فنگل پنیر یا شادراز؟» و او باید با یک مورد پاسخ دهد. اگر درست پاسخ داد نوبت نفر بعدی می‌ ‌شود ولی اگر پاسخ غلط داد جریمه می‌ ‌شود. جریمه معمولا کولی دادن به نفر مقابل بوده است اما می‌ ‌توان نوع جریمه‌‌ها را در اول بازی بصورت توافقی مشخص کرد. سپس نوبت به نفر بعدی است که جواب دهد و همینطور بازی ادامه دارد.

منبع : tebyan.net