بازی محلی گل یا سوخت (ابهر )

بازی محلی گل یا سوخت،بازی محلی ابهر

ده تا پوست گردو را به‌طور وارونه داخل یک سینى قرار مى‌دهند.


یک نفر پنهانى دگمه یا شیء ریز دیگرى را زیر یکى از پوست گردوها مى‌گذارد و از نفر مقابل مى‌خواهد که حدس بزند این شیء زیر کدام یک است.

اگر شخص مقابل درست بیان کرد ‘گل’ است و در غیر این‌صورت ‘سوخت’ است. بازنده باید به‌عنوان مجازات سور و سات و خرج شب‌نشینى بعدى را بدهد و یا شب‌نشینى بعدى در منزل او باشد .


 برگرفته شده از:iranvillage.ir