باغ وحش یا شکنجه گاه حیوانات؟!

باغ وحش سارابایا در اندونزی مدت ‌ها است که صدای حامیان حیوانات و محیط زیست را در آورده و با کشتار جانوران اسیر از گرسنگی و یا بیماری ‌های گوناگون و عجیب که برخی از این حیوانات از دسته کمیاب ترین حیوانات هستند فاجعه ای را به نمایش گذاشته است.

وبسایت ساعت۲۴: باغ وحش سارابایا در اندونزی مدت ‌ها است که صدای حامیان حیوانات و محیط زیست را در آورده و با کشتار جانوران اسیر از گرسنگی و یا بیماری ‌های گوناگون و عجیب که برخی از این حیوانات از دسته کمیاب ترین حیوانات هستند فاجعه ای را به نمایش گذاشته است. فاجعه ای که این باغ وحش را به باغ وحشت تبدیل کرده است.

این باغ وحش که از دسته باغ وحش ‌های قدیمی در جزیره جاوه اندونزی است به دلیل فقدان رسیدگی و مدیریت درست همه روزه شاهد مرگ حیوانات از گونه ‌های مختلف و نایاب است که یا گرنگی آن ‌ها را از پای در می‌ آورد و یا بیماری ‌های که ناشی از عدم توجه است.یک زرابه به دلیل بلعیدن پلاستیک مرده و یک بز گوهی نایاب به دلیل حمله بز دیگر و عجیب ترین مورد یک شیر هجده ماهه است که چسد حلق آویز شده اش پیدا شد که مسئولان مرگ اورا ناشی از یک حدثه دانستند.

به گفته این مقامات شیر هنگام پریدن از روی نرده گردنش به طناب سیمی که نگهبانان برای بازو بسته کردن در از آن استفاده می‌ کردند گیر کرده و به شکل عجیبی حلق آویز شده. برخی حامیان حیوانات خواستار پیگیری جنایی این حادثه شدند اما پلیس این مسئله را یک حادثه قلمداد کرد.

حامیان حیوانات و محیط زیست بارها خواستار تعطیلی یا تغییر مدیریت این باغ وحش و رسیدگی به حیوانات شده اند اما سال هاست که این شرایط ادامه دارد و هر سال مرگ تعداد دیگری حیوان گزارش می‌ شود.