بالآخره ترک ها کوتاه آمدند!

شبکه خبر، دانشگاه‌های ترکیه در انقلابی کوچک و بعد از یک دوره ممنوعیت به دانشجویان محجبه اجازه ورود و حضور در کلاس های درس را صادر کردند.

بعد از شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه استانبول که به دلیل گذاشتن کلاهی بر موهایش از تحصیل بازمانده بود، رئیس شورای عالی آموزش ترکیه، اوایل اکتبر اعلام کرد که نمی‌تواند دانشجویی را به دلیل پوشش اخراج کند.

از آن زمان به بعد این دستور اجرا شد و تعدادی از دانشگاه‌ها درهای خود را مجددا بعد از ۱۲ سال ممنوعیت پوشش حجاب به روی دانشجویان محجبه باز کردند.

شورای عالی آموزش ترکیه از این تحول استقبال کرد که باعث خرسندی دانشجویان محجبه شد.

توگبابستووغلو دانشجوی مهندسی دانشگاه استانبول گفت: با وجود کلاه و یک لباس بلند چهره‌ی مضحکی داشتیم، به ویژه اینکه در تابستان احساس خفگی می‌کردیم و زمان عبور از راهروها همه نگاه‌ها به ما بود.

وی افزود: الان وضع بسیار بهتر شده است و با آسودگی بیشتری سر کلاس ها حاضر می‌شویم و می‌توانیم احساس آزادی داشته باشیم.

۰۳ آبان ۱۳۸۹