با روش انتقام جویی روستائیان گینه نو آشنا شوید!
روستائیان استان ” انگا” در گینه نو با سرقت سم سیایند از شرکتهاى استخراج معدن دشمنان خود را مسموم کرده و به قتل مى رسانند.


گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه ” دیلى تلگراف” حاکى است، اهالى روستاى ” پایوآ” در استان ” انگا” گینه نو، از آزمایشگاه شرکتهاى استخراج معدن سم سیانید دزدیده و با آغشته کردن غذا و نوشیدنى دشمنان قبیله اى خود، از آنها انتقام مى گیرند.


بنابراین گزارش، این درحالى است که مقامات رسمى از این موضوع نگران بوده و از ان به ” جنگ خاموش” یاد کرده و مى گویند: کارمندان و کارگران این شرکت ها سم سیایند را سرقت کرده و آن را به روستائیان که قصد مسموم کردن دشمنانشان را دارند مى فروشند.یکى از پزشکان مرکز درمانى استان ” انگا” در اینباره اظهار داشت :طى ماههاى اخیر دست کم ۱۰ جسد به این بیمارستان انتقال داده شده که به انگیزه انتقام جویى و بر اثر سم سیایند از پاى درآمدند.گفتنى است، دادگاه ” انگا” نیز تاکنون چندین متهم به قتل را محاکمه کرده است به عنوان مثال یک روستایى که مرد ۷۲ ساله اى را با این روش به قتل رساند محکوم به پرداخت ۸ هزار و ۶۲۵ دلار و تحویل ۱۰۰ عدد خوک به خانواده قربانى شد.