بدبوترین پنیر دنیا در فرانسه


به گزارش واحد مرکزی خبر ، این پنیر پس از مطالعات و پژوهش های دانشگاهی به عنوان پنیری که بوی پای نشسته می دهد حائز رتبه نخست بدبو ترین در جهان شد.


برخی از غرفه داران این پنیر را افتخاری ملی برای فرانسه خواندند و از تاریخچه آن گفتند.


برخی از دامداران فرانسوی با توجه به بحران اقتصادی اروپا تقاضا داشتند همچون دامداران ایتالیایی بتوانند پنیر را به عنوان وثیقه به بانک ها ارائه کنند.


در ایتالیا برخلاف فرانسه که پایتخت پنیر جهان خوانده می شود ، تولیدکنندگان پنیر برای دریافت وام می توانند پنیر هایشان را در گِرو بانک بگذارند.