بدون انگیزه قبلی ، او را خفه کردم


 
images/20060406/kill.jpg
 
مرد جوانی که پس از سوئظن به خواهرش ، وی را با پیچاندن روسری به دور گردنش به قتل رسانده بود ، در جلسه محاکمه اش مدعی شد قسمت بوده که وی خواهرش را بکشد.
جریان این جنایت خواهرکشی پس از آن فاش شد که ۱۷ آذر سال ۸۳ ، کارآگاهان پلیس دماوند از قتل زن جوانی به نام مهری در یکی از روستاهای دماوند اطلاع پیدا کردند. ماموران پس از حضور در محل جنایت با جسد زن ۲۳ ساله ای به نام مهری روبه رو شدند که بر اثر خفگی با روسری به قتل رسیده بود. از آنجا که بررسی های پلیسی بیانگر آن بود که مقتول توسط برادرش به نام عباس به قتل رسیده است ، کارآگاهان پلیس برادر مقتول را به اتهام قتل خواهرش دستگیر کرده و تحت بازجویی های فنی و پلیسی قرار دادند. با دستگیری متهم به جنایت ، وی در بازجویی ها با اعتراف به قتل خواهرش انگیزه خود را از قتل خواهرش ، شنیدن شایعاتی درباره رفتارهای او اعلام کرد. با این اعترافات ، پرونده این جنایت برای صدور رای نهایی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.


قسمت این طوری بود


روز گذشته ، متهم جنایت خواهرکشی را برای محاکمه به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران آوردند. در این جلسه محاکمه ، ابتدا علی دلدار به عنوان نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان کیفرخواست برای متهم درخواست کیفر قانونی کرد. پس از آن فرزند مقتول در جایگاه قرار گرفت و با اعلام رضایت نسبت به دایی خود تقاضای دیه کرد. در ادامه دادگاه ، قاضی کوه کمره ای رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری از متهم خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از حضور در جایگاه با قبول اتهام خود گفت : مدتی قبل از قتل خواهرم ، حرفها و گوشه کنایه هایی درباره رابطه خواهرم با مرد غریبه ای از همسایه ها و دوستانم شنیده بودم و روز حادثه در حالی که عصبانی شده بودم از او درباره این موضوع پرسیدم ، ولی او جوابی نداد و من که از این رفتار او بسیار عصبانی شده بودم ، بدون انگیزه قبلی او را خفه کردم.
قاضی کوه کمره ای از او پرسید: مقتول شوهر داشته است چرا موضوع را به او نگفتی؟ متهم پاسخ داد: مهری یک بار ازدواج کرده بود و از همسر اولش جدا شده بودم.
اگر موضوع را به همسر دومش می گفتم خواهرم را طلاق می داد و گلچین دوباره پیش ما می آمد. متهم در ادامه افزود: من در دفاع از ناموسم او را کشتم ، قسمت این بود که من بکشم و او کشته شود اما بعد از قتل توبه کردم.
پس از دفاعیات متهم ، ۵ قاضی دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند و بزودی رای نهایی خود را صادر خواهند کرد.