برادر زاده صدام از زندان فرار کرد

برادر زاده صدام رییس رژیم سابق عراق از زندان فرار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل آریا به نقل از خبرگزارى شین هوا ، ایمن سبعاوى التکریتى پسر برادر ناتنى صدام که در یکى از زندانهاى شهر موصل عراق زندانى بود عصر شنبه از زندان گریخت .


دادگاه عراق اواخر پارسال سبعاوى را به علت عبور غیر قانونى از مرز سوریه به پانزده سال حبس محکوم کرده بود.