برادر زمین پیدا شد!

منجمان سیاره اى از کشف سیاره اى ‘شبیه زمین’ در فاصله ۲۰ سال نورى خبر مى دهند.به گزارش سرویس علمى آریا، به نقل از بى.بى.سی، منجمان سیاره اى را در خارج از منظومه شمسى ردیابى کرده اند که بیش از هر سیاره خارجى دیگرى که تا به امروز کشف شده به زمین شباهت دارد؛ کره اى که امکان دارد آب بر سطح آن جارى باشد.


این سیاره در مدار ستاره کم فروغى به نام “Gliese 581” که فقط ۲۰ سال و شش ماه نورى از زمین فاصله دارد در صورت فلکى “میزان” (Libra) کشف شده است.دانشمندان این کشف را با کمک تلسکوپ ۶/۳ مترى “اسو” (رصدخانه جنوبى اروپایى) انجام داده اند.آنها مى گویند دماى ملایم سطح سیاره بدان معنى است که هرگونه آبى در آن احتمالا در حالت مایع وجود دارد و این موضوع شانس وجود حیات در آن را افزایش مى دهد.استفان اودرى از رصدخانه ژنو که نویسنده اصلى مقاله اى علمى در این باره است مى گوید: “ما تخمین زده ایم که میانگین دماى این ‘ابرزمین’ چیزى میان صفر و ۴۰ درجه سانتیگراد باشد، و بنابراین آب در آن در حالت مایع خواهد بود.”“به علاوه، شعاع آن تنها باید یک و نیم برابر شعاع زمین باشد، و مدل ها پیش بینى مى کند که این کره یا سنگى است – مثل زمین – یا پوشیده از اقیانوس ها.”خاویر دلفوسه، از اعضاى تیم محققان دانشگاه گرنوبل، افزود: “همانطور که مى دانیم آب براى وجود حیات اهمیت اساسى دارد.”به اعتقاد وى این سیاره ممکن است به هدف خیلى مهمى براى ماموریت هاى آینده فضایى جهت یافتن زندگى فرازمینى بدل شود.در اینگونه ماموریت ها تلسکوپ هایى در فضا قرار داده خواهد شد که مى توانند “نشانه هاى” نورى گویاى وجود فرآیندهاى بیولوژیکى را ردیابى کنند.این رصدخانه هاى فضایى در پى ردیابى آثار گازهاى جوى مانند متان و حتى نشانگرهاى کلوروفیل، رنگدانه هاى گیاهان زمینى که نقشى حیاتى در فتوسنتر بازى مى کنند، برخواهند آمد.ردیابى ‘غیرمستقیم’این سیاره خارجى کوچکترین سیاره یافت شده تا به امروز است و ظرف تنها ۱۳ روز یک دور کامل حول ستاره مرکزى مى گردد.در اصطلاح منجمان به سیاراتى که حول سایر ستاره ها غیر از خورشید مى گردند سیاره خارجى گفته مى شود.فاصله این سیاره از ستاره مرکزى چهارده بار کمتر از فاصله زمین از خورشید است.با این حال با توجه به اینکه این ستاره مرکزى کوچکتر و سردتر – و در نتیجه کم فروغ تر – از خورشید است، سیاره مورد نظر در “ناحیه قابل سکونت” اطراف آن، یعنى ناحیه اى که آب مى تواند در آن به صورت مایع باشد قرار دارد.
گلیسه ۵۸۱ خیلى کم فروغ تر و خنک تر از خورشید استمنظومه گلیس ۵۸۱ توسط رصدخانه جنوبى اروپایى (European Southern Observatory) در لا سیلا واقع در کویر آتاکاما شناسایى شد.پژوهشگران براى این اکتشاف، از یک ابزار بسیار حساس که مى تواند تغییرات بى نهایت کوچک در شتاب یک ستاره هنگام کشیده شدن توسط نیروى گرانش سیاره اى در آن اطراف را اندازه گیرى کند استفاده کردند.منجمان هنوز مجبور به توسل به این شیوه ها هستند زیرا تلسکوپ هاى فعلى قادر به عکس گرفتن از اجرام آسمانى خیلى دوردست و کم فروغ مانند سیارات خارجى نیستند، به ویژه اگر در نزدیکى ستاره اى درخشان قرار داشته باشند.تاکنون وجود سه سیاره در منظومه گلیس ۵۸۱ استنباط شده است. به غیر از “اَبَر زمین” دو سیاره دیگر یکى ۱۵ برابر زمین و دیگرى ۸ برابر زمین در این منظومه وجود دارد.کشف تازه باعث هیجان زیادى میان دانشمندان شده است.از میان ۲۰۰ سیاره خارجى که تاکنون کشف شده، شمار بسیار زیادى از آنها غول هاى گازى از نوع مشترى هستند که دماى آنها به علت نزدیکى به خورشیدهاى داغ، بسیار بالاست.الیسون بویل، مسئول بخش نجوم در موزه علوم لندن در مورد این اکتشاف گفت: “از همه سیاراتى که تاکنون در اطراف سایر ستاره ها پیدا کرده ایم، این یکى طورى به نظر مى رسد که گویى حاوى مخلفات لازم براى حیات باشد.”“فاصله اش از ما ۲۰ سال نورى است یعنى به این زودى ها به آن پا نخواهیم گذاشت و باید منتظر انوع تازه فناورى هاى رانشى که مى تواند در آینده تغییر کند باشیم. و واضح است که تلسکوپ هاى قدرتمندى را بر آن متمرکز خواهیم کرد تا ببینیم چه مى توانیم رؤیت کنیم.”“اینکه آیا جاى دیگرى (غیر از زمین) زندگى وجود دارد یا نه سوالى اساسى است که همه ما مى پرسیم.”