براى اولین بار روى داد؛ شنا در طول رودخانه خطرناک آمازون

 یک اسلوانیایى توانسته است براى اولین بار طول رودخانه خطرناک آمازون را با شنا طى کند.

به گزارش سرویس اجتماعى آریا، مارتین استرل، که ۵۲ ساله است توانست در طى ۶۶ روز، ۵ هزار و ۲۶۵ کیلومتر طول رودخانه آمازون را که حیوانات خطرناکى مانند تمساح و ماهى گوشتخوار( پیرانا) در آن زندگى مى کنند با شنا طى کند.آقاى استرل در مراحل پایانى برنامه خود دچار سرگیجه، تهوع، اسهال و آفتابزدگى شده بود.آقاى استرل، توصیه پزشک را نادیده گرفته و با وجود آنکه سلامتى اش به خطر افتاده بود برنامه خود را تکمیل کرد.مارتین استرل، قبلا طول رودخانه هاى یانگتسه در چین، مى سى سى پى و دانوب را شنا کرده است.آقاى استرل به طور رسمى مسابقه خود را ۴ روز زودتر از برنامه اى که پیاده کرده بود به پایان رساند. او به طور متوسط هر روز حدود ۸۴ کیلومتر شنا کرده بود.آمازون، طویل ترین رودخانه دنیاست. در این روخانه، حیوانات خطرناکى مانند کوسه ماهی، ماهى گوشتخوارو مار بوآ، زندگى مى کنند.موج هاى خطرناک و گرداب و نیز یاغیان مسلح از دیگر خطراتى است که جان کسانى را که در این رودخانه شنا مى کنند تهدید مى کند.روز پنجشنبه گذشته آقاى استرل در جریان استراحت کوتاهى که داشت به خبرنگاران گفت که امواج رودخانه آنقدر قوى است که او برخى مواقع او را به عقب مى راند.آقاى استرل گفت: “فکر مى کنم حیوانات مرا پذیرفته اند. مدت طولانى است که من با آنها شنا مى کنم و آنها ممکن است اکنون مرا از خودشان بدانند.”