براى برطرف شدن نگرانیها و تقویت روحیه ناشى از سفیدى موها چه راهى‏پیشنهاد مى‏کنید؟
جواب :  


  سپید شدن موهاى سر و صورت عارضه‏اى طبیعى است که با تفاوت‏هایى در همه‏افراد بروز مى‏کند و نوعاً جنبه ارثى دارد. البته در مواردى نیز فشار زیاد به مغز و آشفتگى‏هاى فکرى موجب تسریع در سفید شدن موها مى‏گردد. از دیدگاه پزشکى درمان‏هایى براى این موضوع وجود دارد که در این زمینه بهتر است به پزشک‏متخصص مو مراجعه نمایید. آنچه که ما مى‏توانیم توصیه کنیم آن است که : اولاًاز سپید شدن موهاى خود نگران نباشید و اگر این موضوع موجب رنجش شما مى‏گردد مى‏توانید با استفاده از رنگ مو مشکل را برطرف سازید. ثانیاً سعى کنید آرامش روحى و روانى خود را باز یافته و عواملى را که موجب نگرانى و اضطراب‏روحى شما مى‏شود کنترل کنید. در این صورت قادر خواهید بود از سپید شدن بیشتر موهاى خود جلوگیرى نمایید. براى نیل به این مقصود توصیه‏هاى زیر پیشنهاد مى‏شود: ۱- سعى کنید با مطالعه و تدبیر خودشناسى خود را تقویت کنید؛ زیرا براى‏آرامش روح هیچ چیز مانند یاد خدا و معرفت او کارساز نیست: «أَلا بِذِکْرِ اَللَّهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ». ۲- به نمازهاى خود و اوقات آن اهمیت داده و حتى الامکان سحرخیزى را در برنامه کار خود قرار دهید. ۳- با خداوند راز و نیاز فراوان داشته باشید خصوصاً پس از نماز و نیز در دل شب. و سعى کنید عقده‏هاى خود رادر پیشگاه او عرضه نمایید. ۴- براى همین مشکل خود از خداوند مدد بجویید او حتماً به شما کمک خواهد کرد. ۵- نشاط روحى خود را حفظ کنید و هرگز در زندگى مأیوس نباشید و با امیدوارى به خداوند به پیش بروید. ۶- اهداف بزرگ ومتعالى براى زندگى خود در نظر بگیرید و با سعى تمام در طلب آن باشید. ۷- کتاب‏هاى زیر را مطالعه کنید : رمز پیروزى مردان بزرگ، جعفر سبحانى پیروزى فکر راز شاد زیستن، مورفى قدرت فکر، مورفى‏