برای زندگی شادتر اینطوری بخوابید !

برای زندگی شادتر اینطوری بخوابید !

همه افراد به دنبال این هستند تا نکته کلیدی برای داشتن زندگی شادتر را پیدا کنند. یکی از کار هایی را که برای داشتن زندگی شاد تر و آرام تر می توان انجام داد این است که بر روی سمت چپ بدن خوابید.
محققان به تازگی دریافته اند افرادی که روی سمت چپ بدنشان می خوابند شادتر هستند و نسبت به زندگی نگاه مثبت تری دارند که باعث می شود زندگی شادتر و کم استرسی را تجربه کنند.
بر اساس این مطالعه افرادی که روی سمت چپ بدن خود می خوابند نسبت به افرادی که در سمت راست می خوابند نگاه روشن تری به زندگی دارند.
به گزارش ایندین اکسپرس، محققان همچنین دریافته اند افرادی به سمت چپ بدن خود می خوابند راحت تر می توانند از فشارهای روانی سنگین مثل استرس بکاهند و در مواقع بحرانی آرام تر هستند و اعتماد به نفس بیشتری دارند.