برای نجات کفش های نامزدش غرق شد!


images/20060418/shoes.jpg جام جم آنلاین: گارد ساحلی بریتانیا اعلام کرد یک جوان ۲۱ ساله بریتانیایی که ظاهرا در شرب خمر افراط کرده بود در نخستین ساعات بامداد دوشنبه ۱۷ آوریل برای نجات کفش های نامزدش که داخل آب افتاده بودند داخل آب شیرجه رفت وغرق شد!
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، دختر جوان پس از اینکه متوجه شد نه کفش هایش و نه نامزدش از آبهای ساحل گول در ناحیه هامبرساید در یورکشایر شرقی بیرون نیامدند ماموران گارد ساحلی را از غرق کفش هایش و نامزدش مطلع کرد!
جستجو ها فورا به کمک یک بالگرد ومشارکت غواصان گارد ساحلی آغاز شدند. غواصان پس از ۴ ساعت جسد مرد جوان که فدای کفش های نامزدش شده بود را یافتند!
هنوز از سرنوشت کفش های غرق شده اطلاعی در دست نیست!