برداشت غیرقانونی بانک‌ها از حساب مشتریان در روزهای کرونایی

هشدار دهنوی درباره برداشت بانک ها از حساب مشتریان

هشدار دهنوی درباره برداشت بانک ها از حساب مشتریان

مطالبه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در مورد برداشت غیرقانونی بانک‌ها از حساب مشتریان

دهنوی: مردمی که بدلیل بروز بحران کرونا از کسب و کار روزانه محروم شده‌اند، نباید تاوان این سودجویی‌ها را بپردازند. بانک مرکزی، پولها را به صاحبان حساب برگرداند.