بررسی سیره حکومتی امام زمان

 
در مقاله قبل بیان شد امام مهدی علیه السلام مانند سایر معصومین علیهم السلام مظهر رحمت پروردگار هستند و برای هدایت مردم ظهور خواهند کرد. ایشان حکومت خود را با تکیه بر برهان تشکیل می دهد به گونه ای که تمام ساکنان زمین و آسمان از آن خشنود خواهند بود. حال در این مقاله به بررسی سیره حکومتی حضرت می پردازیم.

آفتاب عدالت از شرق تا غرب عالم
 
تشکیل حکومت عدل جهانی و نابودی کامل ظلم و ستم و ظالمان و ستمگران هدف تمام انبیاء و معصومین علیهم السلام بوده است. در حکومت امام عصر علیه السلام، حضرت با انتخاب کارگزاران و فرمانروایانی کارآمد و فرستادن آنها به تمام نقاط جهان، این هدف را به سرانجام می رساند و عدالت را در شرق و غرب عالم برقرار می کند. مهمترین ویژگی حکومت امام عصر علیه السلام ظلم ستیزی و عدالت محوری است. حضرت برای اجرای این هدف از کارگزاران خود پیمان می گیرد که او را در این امر یاری کنند و ایشان خود را نیز ملزم به تعهد به آن می کنند.

انتخاب کارگزاران شایسته
 
 مهمترین ویژگی حکومت امام عصر علیه السلام ظلم ستیزی و عدالت محوری است. حضرت برای اجرای این هدف از کارگزاران خود پیمان می گیرد که او را در این امر یاری کنند و ایشان خود را نیز ملزم به تعهد به آن می کنند
 
حاکم و رهبر هر حکومتی برای اداره ی جامعه ی خود نیاز به کارگزاران و فرمانروایان شایسته ای دارد تا به کمک آنها بتواند آن جامعه را اداره کند. انتخاب افرادی مدیر و مدبر در موفقیت و پیشبرد اهداف حاکم و رهبر مؤثر خواهد بود. در حکومت عدل جهانی امام عصر علیه السلام نیز حضرت برای اجرای برنامه های خود شایسته ترین افراد را انتخاب خواهد کرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام یاران امام عصر علیه السلام این چنین تعریف شده اند: « … و هم النجباء …: آنان افرادی نجیب می باشند.»

سپاهی از عدالت گستران جهانی
 
امام عصر علیه السلام برای گسترش عدالت در جهان، کارگزاران و فرمانروایان خود را به تمام نقاط جهان خواهد فرستاد تا با کمک این فرمانروایان عدالت در تمام شهرها و کشورها برقرار گردد. آن حضرت ۳۱۳ تن از یاران خاص خود را حاکمان و فرمانروایان کشورها قرار خواهد داد. امام صادق علیه السلام فرمودند: «گویا قائم را بر فراز منبری در کوفه می بینم که پیرامون او یارانش قرار دارند که ۳۱۳ تن به تعداد اصحاب بدر می باشند. آنان پرچمداران سپاه و حاکمان زمین از سوی خداوند در بین بندگان او هستند…

در حدیثی درباره حضرت مهدی علیه السلام آمده است: «… حضرت مهدی علیه السلام امیران و کارگزاران خود را به شهر ها می فرستد و دستور می دهد که عدالت را در میان مردم پیاده کنند …»

سختگیری بر کارگزاران، مهربانی با مردم
 
امام مهدی علیه السلام هنگام ظهور و پیش از تشکیل دولت جهانی خود، عهد و پیمانی سخت از فرمانروایان و کارگزاران امور می گیرند، تا آنها دچار لغزش نشوند. امام علی علیه السلام در روایتی مفصل، این پیمان نامه را چنین معرفی می کنند: «با مهدی بیعت می کنند که: هرگز دزدی نکنند؛ زنا نکنند؛ مسلمانی را دشنام ندهند؛ خون کسی را به ناحق نریزند؛ به آبروی کسی لطمه نزنند؛ به خانه کسی هجوم نبرند؛ کسی را به ناحق نزنند؛ طلا، نقره، گندم و جو ذخیره نکنند؛ مال یتیم را نخورند؛ در مورد چیزی که یقین ندارند گواهی ندهند؛ مشروب نخورند؛ حریر و خز نپوشند؛ و …» آن امام نیز خود تعهد می کند که: «از راه آنان برود؛ جامه ای مثل جامه آنها بپوشد؛ مرکبی مانند آنها سوار شود؛ به کم، راضی و قانع شود؛ زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند؛ خدا را آن چنان که شایسته است، بپرستد و …»

امام عصر علیه السلام برای اجرای عدالت بر منسوبین و کارگزاران خود سختگیری می کنند اما در برخورد با مردم مهربان هستند. در زیارتی که نیکو است با آن امام عصر علیه السلام زیارت شود، آمده است: «او نسبت به مال و دارائی، کریم و گشاده دست، با مسکینان مهربان، و با کارگزاران سختگیر است.»

ترازوی عدل در میان اهل زمین
 
مهمترین برنامه و ویژگی حکومت امام عصر علیه السلام ظلم ستیزی و عدالت محوری است. از امام رضا علیه السلام نقل شده است که درباره ی امام مهدی علیه السلام فرمودند: «… او قبل از خروجش غائب گردد و چون ظهور نماید زمین را به نورش پرتو افکنی نماید و ترازوی عدل را بین مردم قرار دهد تا مردم به یکدیگر ظلم نکنند …

در حکومت امام عصر علیه السلام با یاری فرمانروایان و کارگزاران حضرت بساط ظلم و ستم به کلی برچیده می‌شود. در این باره امام باقر علیه السلام فرمودند: «…خداوند حکومت شرق و غرب عالم را در اختیار آنها گذارد. دین حق را آشکار و پیروز می گردانند. بدعتگذاران و اهل باطل را نابود می سازند همانگونه که آنها حق را نابود کرده بودند، آنگاه (با گسترش عدالت) جهان به گونه ای می‌شود که روی زمین نشانی از ظلم دیده نمی شود…»

عزل قاضیان زشتکار و امیران ظالم
 
خداوند حکومت شرق و غرب عالم را در اختیار آنها گذارد. دین حق را آشکار و پیروز می گردانند. بدعتگذاران و اهل باطل را نابود می سازند همانگونه که آنها حق را نابود کرده بودند، آنگاه (با گسترش عدالت) جهان به گونه ای می‌شود که روی زمین نشانی از ظلم دیده نمی شود…
 
امام عصر علیه السلام برای اجرای سیاست مبارزه با ظلم و برقراری عدالت، قاضیان گنهکار را برکنار می کنند و امیران و فرمانروایان ظالم را عزل خواهند کرد. درباره حضرت مهدی علیه السلام نقل شده است: «..:حضرت مهدی علیه السلام قاضیان زشت کردار را کنار خواهد زد و دست سازشکاران را از سر مردم کوتاه خواهد نمود و از بین شما فرماندهان و امیران ظالم را عزل خواهد کرد …»

طعم واقعی زندگی در حکومت مهدوی
 
حضرت مهدی علیه السلام برای برقراری عدالت در سراسر جهان به کارگزاران خود دستور می دهد که عدالت را در زمین برقرار کنند، با مردم به خوبی برخورد کنند و به آبادانی زمین بپردازند. در حدیثی حضرت مهدی علیه السلام این گونه توصیف شده اند: «… همانا مهدی علیه السلام یارانی که هنگام خروج حضرت با او پیمان بسته اند را به سمت شهرها پراکنده می کند و آنها را به عدالت و احسان فرمان می دهد و آنها را حاکمان مناطق مختلف قرار داده به آنها دستور مى دهد که به آبادانى و سازندگى شهرها بپردازند …»

گسترش عدالت حضرت به گونه ای است که مانند سرما و گرما به درون خانه های مردم وارد می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمودند: «… پس آگاه باشید! به خدا قسم که قائم علیه السلام عدالت را به درون خانه های مردم وارد می سازد، چنان که سرما و گرما به درون خانه ها نفوذ می کند»

از میان برداشتن ظلم و ستم و برقراری عدالت در حکومت امام عصر علیه السلام با یاری کارگزارانی شایسته برقرار خواهد شد و مردم در چنین حکومتی طعم واقعی زندگی را خواهند چشید. در روایتی درباره حضرت مهدی علیه السلام آمده است: «دنیا و اهل آن در دولت مهدی علیه السلام  لذتبخش می‌شود»

در امتداد انبیاء و اولیاء
 
تشکیل حکومت عدل جهانی و نابودی کامل ظلم و ستم هدف تمام انبیاء الهی و معصومین علیهم السلام بوده است. در حکومت امام عصر علیه السلام این هدف با انتخاب و یاری کارگزارانی شایسته به سرانجام خواهد رسید و مردم طعم واقعی زندگی را خواهند چشید.

مطلب بالا در گروه دین و مذهب و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۱ January 2016 | 8:23 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.