برپایی جشنی غیر عادی در ایتالیا

برپایی جشنی غیر عادی در ایتالیا

هزاران نفر از مردم شهری در ایتالیا با پرتاب پرتقال به سوی همدیگر در یک جشن غیر عادی سالیانه شرکت کردند.

در این مراسم که همه ساله در شهر ایورِآ (Ivrea) در شمال ایتالیا برگزار می شود مردم با پرتاب پرتقال به سوی همدیگر، در جشنی شرکت می کنند که یادمان قیام قرن دوازدهم علیه امپراتور روم به شمار می آید.

مردم محلی و گردشگران در این مراسم افزون بر سرگرمی ، از پرتقال هم سهمی می برند.