برگزاری نخستین دوره بازی های المپیک


 
images/20070702/history.jpg
 
جام جم آنلاین: ۲۷۸۳ سال پیش در روز اول ژوییه سال ۷۷۶ قبل از میلاد نخستین دوره بازی های المپیک تاریخ جهان در یونان برگزار شد.
نام بازی های المپیک برگرفته از نام کوه المپ جایگاه زئوس خدای خدایان در اسطوره های یونان است و بازی ها در پای این کوه انجام می شدند.

قبل از افتتاح نخستین بازی های المپیک ، یونانی ها عادت به برگزاری مسابقات ورزشی داشتند.
بک فهرست از اسامی برندگان نخستین دوره بازی های المپیک سال ۷۷۶ قبل از میلاد تا روزگار ما باقی مانده است و به همین دلیل روز اول ژوییه سال ۷۷۶ قبل از میلاد به عنوان نخستین دوره این بازی ها محسوب می شود.

در جریان بازی های المپیک جنگ های میان شهرهای یونان ممنوع بودند و یک آتش بس مقدس برقرار می شد تا شرکت کنندگان بتوانند بدون هیچ مشکلی به محل برگزاری مسابقات بیایند.
هر فردی که از این ممنوعیت تخطی می کرد به پرداخت جریمه های سنگین محکوم می شد که در صورت عدم پرداخت شهروند بودن یونان را از دست می داد.
مدت برگزاری بازی های المپیک در یونان باستان ۷ روز بود و هر ۴ سال یک بار این بازی ها برگزار می شدند.
فاصله ۴ ساله میان برگزاری بازی ها المپیاد نامیده می شد و برای مدتی طولانی یونانی ها عادت کرده بودند زمان را با المپیادها یا به عبارتی دوره های ۴ ساله محاسبه کنند.

در بازی های المپیک بهترین ورزشکاران تمام شهرها با یکدیگر رقابت می کردند.
تنها یونانی هایی که مرتکب هیچ جرمی نشده بودند حق شرکت در رقابت ها را داشتند.
اما هر فردی می توانست تماشاگر بازی ها باشد به استثنای زنان شوهردار.

شرکت کنندگان قبل از مسابقات سوگند می خوردند که قوانین مسابقه را رعایت کنند و افرادی که در مسابقه تقلب می کردند به سختی مجازات می شدند.
نخستین روز بازی ها به مراسم قربانی به افتخار زئوس ، همسرش هرا و پلوپس قهرمان بانی افسانه ای بازی ها اختصاص داشت.
بازی های المپیک در هفتمین روز با گذشتن یک تاج از برگ های درخت زیتون به سر برندگان و اهدای مقداری روغن که از درختان زیتون مقدس آتنا گرفته شده بودند به آنها خاتمه می یافتند.

بازی های المپیک و سایر مسابقات ورزشی در یونان در سال ۳۹۳ میلادی توسط تئودوسیوس اول امپراتور روم شرقی و به تحریک سن آمبروازو اسقف میلان که بیم داشت سنت های دوران بت پرستی دوباره رواج یابند ممنوع شدند.
به این ترتیب ، در روز اول ژوییه سال ۷۷۶ قبل از میلاد نخستین دوره بازی های المپیک تاریخ جهان در یونان برگزار گردید.

برگزاری این بازی ها بیش از هزار سال ادامه یافت تا اینکه تئودوسیوس اول امپراتور روم شرقی که یونان جرئی از سرزمین های امپراتوری اش بود برگزاری این بازی ها را ممنوع کرد.

تا اینکه در سال ۱۸۹۶ میلادی بارون پیر دوکوبرتن پس از گذشت حدود ۱۵۰۰ سال از الغای این بازی ها بار دیگر بازی های المپیک را احیا کرد و نخستین دوره بازی های المپیک مدرن در سال ۱۸۹۶ میلادی در شهر آتن برگزار گردید.
بارون پیر دوکوبرتن امیدوار بود برگزاری این مسابقات ورزشی موجب نزدیکی ملت ها شود.بهرام افتخاری