بزرگترین خرچنگ دنیا


این خرچنگ که «کرابزیلا» نام دارد و در نمایشگاه زندگی دریایی «بلانکبرگ» در بلژیک به نمایش در آمده در آب های ژاپن پیدا شده است.


طول بازوهای بزرگترین خرچنگ دنیا 3.5 متر است و می تواند در بزرگسالی به 4.5 متر برسد.


براساس گزارش آنسا ، این خرچنگ از گونه Macrocheira kaempferi است که سال گذشته در اقیانوس آرام شکار و به آکواریومی در بیرمنگام انگلیس منتقل شد.


برای انتقال «کرابزیلا» از انگلیس به بلژیک ، این خرچنگ را در یک واگن ویژه در ترنی که از تونل زیر دریای مانش می گذرد قرار دادند.


مهر