بزرگترین شهر ورزشی جهان در دوبی احداث می‌شود

شهر ورزشی دوبی با هزینه ای بالغ بر ۳۵ میلیارد احداث می شود.


به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه‌ی البیان،‌ خالد عبدالرحیم الزرعونی مدیر شهر ورزشی دوبی اعلام کرد که سرمایه گذاران خارجی نیز می‌توانند در این پروژه شرکت کنند و میزان مشارکت خارجی ها را در این پروژه ۸۵ درصد اعلام کرد.


وی همچنین اظهار کرد: ۶۰ درصد از مساحت این شهرمخصوص باشگاه ،زمین ورزشی ، استخر خواهدبود و ۴۰ درصد نیز برای امکانات ایمنی ،بهداشتی ، رفاهی و مسکن موقت و فضای سبز اختصاص داده شده است.


خالد عبدالرحیم الزرعونی همچنین گفت: مساحت کل شهر ورزشی دوبی بیش از ۵۰ میلیون متر مربع است که شامل چهار استادیوم است که هر کدام گنجایش ۶۰ هزار نفر تماشاگر دارد. این شهر بصورت ۲۴ ساعته برای ورزشکاران و علاقه مندان خدامات ورزشی و مسکن ارائه می دهد.