بزرگترین مکعب روبیک جهان حل شد!

حل کردن مکعب روبیک

من و شما شاید برای حل یک مکعب روبیک کوچک یک هفته زمان لازم داشته باشیم! چه بسا در یک هفته هم نتوانیم آن را حل کنیم اما برخی در جهان در کمتر از ۱۳ ثانیه موفق به حل یک مکعب روبیک هستند.

اما این بار بزرگ‌ترین مکعب روبیک ممکن ساخته و حل شده است. «کنت براندون» با اسم مستعار RedKB توانست این مکعب روبیک را که ۱۷ در ۱۷ در ۱۷ است، در مدت کمتر از ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه حل کند. این مکعب توسط «اسکارون دونتر» طراح هلندی، طراحی شده است؛ RedKB فیلمبرداری ساخت این مکعب را در اینترنت به نمایش گذاشته است.

 حل کردن مکعب روبیکحل کردن مکعب روبیکحل کردن مکعب روبیک