بعد از سن تکلیف بعضى از واجبات را درست انجام نداده‏ام الان چگونه‏باید آنها را قضا نمایم؟
جواب :  


  اگر به بطلان آن واجبات یقین حاصل نشده و فقط احتمال آن را مى‏دهید قضاى آنها مستحب است ولى واجب و الزامى نیست. اما اگر یقین به بطلان دارید قضاى آنها واجب است و براى انجام آن یک وقتى را خودتان انتخاب کنید و در آن یک شبانه روز یا بیشتر نماز قضا بخوانید تا به مرور زمان همه‏اش تمام شود و روزه‏ها را هم لازم نیست که پشت سر هم انجام دهید، بلکه مى‏توانید به طور متفرقه در هر ماهى چند روز روزه بگیرید تا تدریجا تمام شود.