بـرنـامـه‌ی کـامـل مسـابقـات لیگ برتر سال آینده

با دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آغاز می‌شود.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امروز و با حضور “عزیز الله محمدی” رئیس سازمان لیگ، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و نمایندگان باشگاه‌های فوتبال، مراسم قرعه‌کشی هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برگزار شد که براین اساس پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در هفته نخست باید به مصاف سایپا برود و استقلال تهران نیز میهمان ابومسلم است.


برنامه‌ی دور رفت رقابت‌های لیگ برتر به این شرح است:


هفته نخست:


پرسپولیس – سایپا


ابومسلم – استقلال


پیکان – صبا


راه‌آهن – ملوان


سپاهان – پاس


برق شیراز – مقاومت خراسان


پگاه گیلان – استقلال اهواز


مس کرمان – ذوب آهن اصفهان


فولاد خوزستان – مقاومت سپاسی


هفته دوم:


پاس همدان – پرسپولیس


استقلال – پگاه گیلان


ذوب آهن – پیکان


سایپا – فولاد


مقاومت سپاسی – راه‌آهن


پیام مشهد – فولاد مبارکه سپاهان


صباباتری – ابومسلم


استقلال اهواز – مس کرمان


ملوان – برق شیراز


هفته سوم:


پرسپولیس – ملوان


فولاد مبارکه سپاهان – استقلال


پیکان – سایپا


راه‌آهن – استقلال اهواز


ابومسلم – پاس همدان


فولاد خوزستان – پیام مشهد


پگاه – ذوب آهن


مس کرمان – مقاومت سپاسی


برق شیراز – صباباتری


هفته چهارم:


ذوب آهن – پرسپولیس


استقلال – مس کرمان


مقاومت سپاسی – پیکان


سایپا – راه‌آهن


پاس همدان – برق شیراز


پیام مشهد – پگاه گیلان


استقلال اهواز – ابومسلم مشهد


ملوان – فولاد خوزستان


صباباتری – فولاد مبارکه سپاهان


هفته پنجم:


پرسپولیس – فولاد خوزستان


برق شیراز – استقلال تهران


ابومسلم مشهد – پیکان


فولاد مبارکه سپاهان – سایپا


راه‌آهن – پاس همدان


استقلال اهواز – پیام مشهد


مس کرمان – ملوان


پگاه گیلان – مقاومت سپاسی


صباباتری – ذوب آهن


هفته ششم:


مس کرمان – پرسپولیس


استقلال – صباباتری


پیکان – راه آهن


سایپا – پگاه گیلان


پیام مشهد – پاس


ذوب آهن – ابومسلم خراسان


فولاد خوزستان – برق شیراز


مقاومت سپاسی – استقلال اهواز


ملوان – فولاد مبارکه اصفهان


هفته هفتم:


پرسپولیس – پیام مشهد


استقلال اهواز – استقلال تهران


ملوان – پیکان


برق شیراز – سایپا


پگاه گیلان – راه‌آهن


پاس – مس کرمان


ابومسلم – فولاد خوزستان


فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن


صباباتری – مقاومت سپاسی


هفته هشتم:


پگاه گیلان – پرسپولیس


راه آهن – استقلال


پیکان – استقلال اهواز


سایپا – ملوان


ذوب آهن – پاس


پیام مشهد – صباباتری


مقاومت سپاسی – ابومسلم خراسان


فولاد خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان


مس کرمان – برق شیراز


هفته نهم:


استقلال – پرسپولیس


پیکان – پیام مشهد


سایپا – ذوب آهن


فولاد مبارکه سپاهان – راه آهن


ملوان – پاس


ابومسلم خراسان – مس کرمان


استقلال اهواز – فولاد خوزستان


صباباتری – پگاه


برق شیراز – مقاومت سپاسی


هفته دهم:


پرسپولیس – ابومسلم خراسان


مقاومت سپاسی – استقلال


پگاه گیلان – پیکان


پاس همدان – سایپا


راه آهن – ذوب آهن


پیام مشهد – ملوان


مس کرمان – فولاد خوزستان


استقلال اهواز – صباباتری


فولاد مبارکه سپاهان – برق شیراز


هفته یازدهم:


برق شیراز – پرسپولیس


استقلال – پاس


پیکان – فولاد مبارکه سپاهان


سایپا – مس کرمان


صباباتری – راه آهن


ابومسلم خراسان – پیام مشهد


فولاد خوزستان – پگاه گیلان


ملوان – استقلال اهواز


مقاومت سپاسی – ذوب آهن


هفته دوازدهم:


فولاد مبارکه سپاهان – پرسپولیس


پیکان – استقلال


مقاومت سپاسی – سایپا


راه آهن – برق شیراز


پاس – فولاد خوزستان


پیام مشهد – مس کرمان


پگاه گیلان – ابومسلم خراسان


استقلال اهواز – ذوب آهن


صباباتری – ملوان


هفته سیزدهم:


پرسپولیس – مقاومت سپاسی


ذوب آهن – استقلال تهران


برق شیراز – پیکان


سایپا – پیام مشهد


ابومسلم – راه آهن


پاس – استقلال اهواز


فولاد خوزستان – صباباتری


مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان


ملوان – پگاه گیلان


هفته چهاردهم:


صباباتری – پرسپولیس


استقلال تهران – ملوان


پیکان – فولاد خوزستان


استقلال اهواز – راه آهن


راه آهن – مس کرمان


مقاومت سپاسی – پاس همدان


ذوب آهن – پیام مشهد


ابومسلم – برق شیراز


پگاه گیلان – فولاد سپاهان


هفته پانزدهم:


پرسپولیس – پیکان


فولاد خوزستان – استقلال


سایپا – ابومسلم خراسان


پیام مشهد – راه آهن


پاس – صباباتری


فولاد مبارکه سپاهان – استقلال اهواز


ملوان – مقاومت سپاسی


مس – پگاه گیلان


برق شیراز – ذوب آهن


هفته شانزدهم:


استقلال اهواز – پرسپولیس


استقلال – سایپا


پیکان – پاس


راه‌ آهن – فولاد خوزستان


مقاومت سپاسی – پیام مشهد


ابومسلم خراسان – فولاد سپاهان


ذوب آهن – ملوان


پگاه گیلان – برق شیراز


صباباتری – مس کرمان


هفته هفدهم:


پرسپولیس – راه آهن


پیام مشهد – استقلال


مس کرمان – پیکان


سایپا – صباباتری


پاس – پگاه گیلان


ملوان – ابومسلم خراسان


فولاد خوزستان – ذوب آهن


برق شیراز – استقلال اهواز


فولاد سپاهان – مقاومت سپاسی