بلعم باعورا کیست و آیا در قرآن به او اشاره شده است ؟

جواب :
  بلعم باعورا، عالمى از بنى‏اسرائیل است که اسم اعظم را مى‏دانست؛ ولى مورد فریب فرعون قرار گرفت و با حضرت موسى به دشمنى پرداخت. در سوره «اعراف» آیه ۱۷۵ و ۱۷۶ به وى اشاره شده است.