بلندقدترین زن جهان در شانگهای معالجه می شود

بلندقدترین زن جهان به منظور معالجه مخ وی که عامل اصلی قد زیاد اوست، در بیمارستان شانگهای (چین) بستری شد.
به گزارش رویترز‘ پزشکان چینی گفتند یاو دویون با ۲.۳۶ متر قد در خانواده ای کشاورز در ایالت انهوی در شرق چین زندگی می کند.
طول قد یاو پنج سانتیمتر از ساندی الین‘ رکورددار کنونی قدبلندترین زن جهان در دایره المعارف گینس ، بیشتر است.
این زن ۳۶ ساله چینی با وجود استخوان های ضعیفی که دارد به دلیل ترشح غیرعادی هورمون رشد، روز به روز بلندتر می شود.