بلند قدترین مردجهان‌بالاخره ازدواج کرد!

 بلند قدترین مرد جهان که دو متر و سى و شش سانتى متر قد دارد , پس ازپنجاه و شش سال تجرد با زن دلخواهش ازدواج کرد .

به گزارش سرویس اجتماعى آریا به نقل از خبرگزارى شین هوا، بائو شیشان پنجاه و شش ساله با دختر بیست و هشت ساله ساکن شهر چیفنگ در منطقه خودمختار مغولستان داخلى در شمال چین به نام شیا که یک متر و شصت و هشت سانتى متر قد دارد و از نظر قد فقط به آرنجش مى رسد ازدواج کرد.این زوج خوشبخت که یک ماه پس از آشنایى با یکدیگر ازدواج کردند قرار است تابستان مراسم ازدواج خود را جشن بگیرند.بائو در میهمانى خانوادگى که روز سه شنبه برگزار شد به سختى مى توانست پدر زن و مادر زنش را که جوانتر از وى بودند ” پدر یا مادر ” خطاب کند.نام بائو در سال ۲۰۰۵ میلا‌دى به عنوان بلند قدترین مرد جهان در کتاب رکوردهاى جهان ” گینس ” ثبت شد.وى که در سال ۱۹۵۱در منطقه روستایى نزدیک چیفنگ به‌دنیا آمد تا سن شانزده سالگى رشد طبیعى داشت اما در مدت هفت سال به سرعت رشد کرد و رکورد بلند قدترین مرد جهان را شکست.بائو سال گذشته با فرو کردن دست یک متر و شش سانتى مترى خود به درون حلق دو دلفین در اکواریومى در شمال شرقى چین که پلا‌ستیک خورده بودند , تکه‌هاى پلا‌ستیک را از معده آنها بیرون کشید و این دو دلفین را نجات داد .